Forever – Sonsuza

Forever – Sonsuza

Motivation

Electricity is not a man-made invention. It is a resource that alters the mankind with its widespread use. The world has rapidly changed when humans had succeeded ruling over electricity as a result of their drive to control. When John Cage was talking about Electronic Music, he mentioned the dilation of the concepts in music. As long as electricity exists, the musical note could be eternally long, and sound could be generated in much higher volumes.

Artworks also discovered new positions in the changing and improving dimensions. Jean Tinguely prefers to show all the operational parts of the system while forming his kinetic works on electric structures installed on mechanical systems. The work became mechanized and the noise became a part of it. In this sense, chaos fed humans as a fruit of Industrial Revolution and the World Wars.

Forever Series is a minimal and perfectionist bearing series of works that examines the structure of chaos and machines from a different perspective. As long as electricity exists, perfect global forms that continue to do their programmed movements will wander an infallible line of the physical world in a minimalist manner. This wandering status will be obtained in a kind of repetition that will withdraw people from thinking. Chaos will become normal and eternity will extend to repetition.

 Motivasyon

Elektrik bir insan icadı değildir. Yaygın kullanımı ile insanı başkalaştıran bir varlıktır. İnsan kontrol güdüsünün bir parçası olarak elektiriğe de hükmedebilir hale geldikten sonra Dünya hızla değişmiştir. John Cage Elektronik Müzik’ten bahsederken müzikteki kavramların genleşmesinden bahseder. Artık nota, elektrik var oldukça sonsuz uzunlukta olabilecektir, ses elektrik var oldukça daha yüksek volümde üretilebilecektir.

Sanat eserleri de değişen ve gelişen boyutlar içinde kendilerine yeni yerler bulmuşlardır. Jean Tinguely kinetik yapıtlarını mekanik sistemler üzerine kurulu elektrikli yapılardan oluştururken sistemin tüm operasyonel parçalarını tercihen seyirciye göstermektedir. Eser makinalaşmış, gürültüsü işin parçası olmuştur. Bu anlamda kaos, Endüstri Devrimi ve Dünya Savaşları’nın meyvesi olarak insanları beslemiştir.

Forever Serisi bu kaos ve makina yapısına başka bir kaldırımdan bakan minimal ve mükemmeliyetçiliği barındıran bir çalışmalar serisidir. Elektrik var oldukça, programlanmış hareketlerini yapmaya devam edecek küresel mükemmel formlar fiziki dünyada şaşmaz bir çizgiyi minimalist bir tavırla gezinmektedirler. Bu gezinti hali insanı düşünmekten vazgeçirecek bir tekrar içinde süregelecektir. Kaos normalleşecek sonsuzluk tekrara uzanacaktır.

 

Forever Gallery Photos

Forever Together + Momentum + Young + Opposing

Forever Together + Momentum + Young + Opposing [Naked]

LAUGHING

For my 8 months old handsome boy Kaya who bursts out laughing at my artworks with a completely unbiased look. I wish you would enjoy my artworks at least as he does.

“Sonsuza” için hazırladığım mekanik sistemlere bakarak kahkahalar atan şu anda 8 aylık olan yakışıklı oğlum Kaya için… Umarım siz de en az onun kadar zevk duyarsınız.